VOG Regeling 2015

Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren.

De regeling is alleen voor digitale VOG’s en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Om in aanmerking te komen moeten vrijwilligersorganisaties zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl (website gaat per 1 januari 2015 live!). Alle organisaties die in de periode 2012 – 2014 via het Steunpunt KinderVakanties VOG’s hebben gedeclareerd, moeten zich via de website opnieuw aanmelden.

Bereid u voor
Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt u op http://www.inveiligehanden.nl/. Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: https://www.eherkenning.nl/.

Oude regeling vergoeding VOG loopt af
De regeling voor het vergoeden van VOG’s via het Steunpunt KinderVakanties loopt eind 2014 af. De pilot voor de invoering van de gratis VOG eindigt 31 december 2014. Participanten van het Steunpunt en toegelaten niet-participanten kunnen tot uiterlijk 31 januari 2015 VOG’s 2014 uploaden in systeem. Per 1 februari 2015 is dit systeem gesloten en is het niet meer mogelijk via deze weg de kosten voor een VOG vergoed te krijgen. Iedereen die gebruikt heeft gemaakt van de pilot-regeling kan zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl. (website gaat per 1 januari 2015 live!)

VOG regeling 2015

Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG’s en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Om in aanmerking te komen moeten vrijwilligersorganisaties zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl (website gaat per 1 januari 2015 live!). Alle organisaties die in de periode 2012 – 2014 via het Steunpunt KinderVakanties VOG’s hebben gedeclareerd, moeten zich via de website opnieuw aanmelden.

Bereid u voor

Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt u op http://www.inveiligehanden.nl/. Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: https://www.eherkenning.nl/.

Oude regeling vergoeding VOG loopt af

De regeling voor het vergoeden van VOG’s via het Steunpunt KinderVakanties loopt eind 2014 af. De pilot voor de invoering van de gratis VOG eindigt 31 december 2014. Participanten van het Steunpunt en toegelaten niet-participanten kunnen tot uiterlijk 31 januari 2015 VOG’s 2014 uploaden in systeem. Per 1 februari 2015 is dit systeem gesloten en is het niet meer mogelijk via deze weg de kosten voor een VOG vergoed te krijgen. Iedereen die gebruikt heeft gemaakt van de pilot-regeling kan zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl. (website gaat per 1 januari 2015 live!)